За проекта "Българска историческа блогосфера"

Проектът "Българска историческа блогосфера" е замислен през късната есен на 2007 г. от няколко ентусиасти, с трайни интереси в областта на (преимуществено) българската история. Основните цели на тази инициатива са свързани преди всичко със желанието ни да се обединят в едно познатите ни блогове, които засягат в по-голяма или по-малка степен различни страни от историческото развитие. Смятаме, че нашето начинание в значителна степен ще улесни немалка част от Вас, интернет потребителите, интересуващи се от тази наука.

Отвореният характер на нашата инициатива предполага и максимално разширен обем от предлагани връзки към други сайтове.

За Ваше допълнително улеснение, сме предвидили и изработването на търсачка, чрез използването на която, ще бъдете сред най-добре осведомените лица по редица проблеми от Световната и българската история.

Отскоро нашия проект притежава и банер, чийто код за поставяне е даден под снимката по-долу.

Включи се в Българската историческа блогосфера

Приятно четене!